Het Rijbewijs

Wat is het beginners rijbewijs?
Hoewel de naam anders doet vermoeden, is het beginners rijbewijs een gewoon rijbewijs, ook wel puntenrijbewijs genoemd. Het verschil zit in de regels die de overheid aan het bezit ervan stelt. Voor beginnende bestuurders gelden in de eerste vijf jaar na ontvangst van het rijbewijs strengere regels. Het omzetten van het beginners rijbewijs naar het gewone rijbewijs gebeurt na vijf jaar automatisch. Heb je je rijbewijs voor 30 maart 2002 gehaald, dan is er geen sprake van een beginners rijbewijs.

Strafpunten
Voor het begaan van zware verkeersovertredingen krijg je strafpunten. Als je als beginnende bestuurder binnen een periode van vijf jaar 2 maal de genoemde feiten hebt begaan en daarvoor hebt voldaan aan een zogenoemd transactie aanbod of onherroepelijk bent veroordeeld, zal de politie je vorderen je rijbewijs af te geven. Dit wordt gemeld aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) dat beslist of de geldigheid van je rijbewijs wordt geschorst. Na de melding volgt een rijvaardigheidsonderzoek. Als daaruit blijkt dat je niet rijvaardig bent, wordt je rijbewijs ongeldig verklaard en moet je het rijexamen opnieuw afleggen.

Welke strafbare feiten tellen mee voor het beginners rijbewijs?
Heb je een beginners rijbewijs, dan kun je strafpunten krijgen wanneer je door de politie staande wordt gehouden voor: bumperkleven; ernstige snelheidsovertredingen (meer dan 30 km per uur op andere wegen en op autosnelwegen meer dan 40 km per uur) veroorzaken van gevaar of hinder in het verkeer; veroorzaken van schade of lichamelijk letsel door onjuist naleven van de verkeersregels, veroorzaken van een ongeval met dodelijk gevolg of zwaar letsel. De overtreding moet persoonlijk zijn geconstateerd door een agent, die de bestuurder staande moet houden. Het signaleren van een overtreding op kenteken is niet genoeg, want daarbij bestaat de kans dat een ander dan de beginnende bestuurder achter het stuur zat. Wat het rijden onder invloed van alcohol betreft, gelden voor beginnende bestuurders lagere percentages dan voor bestuurders met meer rijervaring. Zo komen zij dus bij een lager promillage in aanmerking voor een educatieve maatregel of een onderzoek naar de geschiktheid. 

Leeftijd en meerdere rijbewijzen
De maatregel beginnende bestuurders geldt voor iedereen die op of na 30 maart 2002 voor het eerst een rijbewijs voor een motorvoertuig op de weg haalt (het maakt niet uit voor welke categorie). Of u nu 18 of 88 jaar bent.